Schulte & Co. GmbH

schulte-logo-long-eu

Systém stížností

Udržitelnost a integrita

Vyzýváme každého, kdo ví nebo má podezření na skutečné nebo potenciální porušení zákonů a předpisů týkajících se společnosti Schulte & Co GmbH nebo způsobené dodavatelem společnosti Schulte & Co GmbH, aby to oznámil.

Tento odkaz můžete použít k anonymnímu nahlášení problému. Nabízíme k tomu platformu, kterou poskytuje nezávislá společnost People Intouch.

Informace pro oznamovatele podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zde.

Důvody stížností mohou být například