Schulte & Co. GmbH

schulte-logo-long-eu

Vodičové kolejnice

Vyrobeno společností Schulte

Měděné připojení přípojnic

Kontakty v hybridních vozidlech

V našem závodě v Hemeru vyrábíme měděné přípojnice podle požadavků zákazníků. Tyto komponenty lze použít pro různá palubní napětí (12 V, 48 V a vysoké napětí), a to jak v hybridních, tak i plně elektrických vozidlech. Přípojnice jsou nezbytné pro rozvod energie v moderních elektrických vozidlech a jsou vysoce individualizované podle specifikací příslušných modelů vozidel.

Všestranný

Použitelné

Každý model vozidla má své vlastní specifické požadavky, které je třeba zohlednit při konstrukci této kritické součásti. Při výrobě přípojnic hrají zásadní roli individuální požadavky na velikost, tvar a použitý materiál, ale také na složitost výroby.

Vysokonapěťové kontakty

Všestranný kontakt je možný s přípojnicemi, které jsou zde zobrazeny jako příklady. Přípojnice se staly standardem i ve vysokonapěťové řadě používané v čistě elektricky poháněných vozidlech.

Funkční bezpečnost

Potřebné komponenty vyráběné společností Schulte & Co. splňují požadavky na funkční bezpečnost.