Schulte & Co. GmbH

schulte-logo-long-eu

Otisk

Informace podle § 5 TMG:

Schulte & Co. GmbH
An der Iserkuhle 26/31
58675 Hemer

Zastoupená:

Schulte & Co. GmbH
Management:
Regina Schulte

Kontakt:

Telefon: 02372 / 965-300
Fax: 02372 / 965-333
E-mail: info[at]schulte-co.de

Vstup do registru:

Zápis do obchodního rejstříku.
Rejstříkový soud:Iserlohn
Číslo rejstříku: HRB 728

IČ DPH:

Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27a Umsatzsteuergesetz:
DE125577751

Oblast působnosti

Tento otisk se týká internetové prezentace společnosti Schulte-Co. GmbH na adrese www.schulte-co.de.

Upozornění:
Přestože informace zveřejněné na těchto webových stránkách byly sestaveny s velkou pečlivostí, společnost Schulte-Co. GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich úplnost a aktuální stav. Zejména analýzy a hodnocení trhu jsou poskytovány výhradně pro interní účely. Mohou se kdykoli bez předchozího upozornění změnit a jsou zveřejněny pouze pro ilustrační účely. Za ztráty vzniklé v důsledku spoléhání se na tyto informace se nepřebírá žádná odpovědnost.

Přístup k systému Schulte-Co. GmbH - i bez vědomí společnosti Schulte-Co. GmbH - může být propojen s webovými stránkami společnosti Schulte-Co. GmbH prostřednictvím hypertextového odkazu. Společnost Schulte-Co. GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za prohlášení, obsah nebo jakékoli spojení s webovými stránkami společnosti Schulte-Co. GmbH na webových stránkách třetích stran.

Pečlivě zkontrolujte stav informací zveřejněných na jednotlivých stránkách. Uvedené údaje aktualizujeme, jakmile jsou k dispozici, ale souhrny jsou aktualizovány méně často než informace o jednotlivých údajích.

Webový design:

Budde media design

www.budde-mediendesign.de

Odmítnutí odpovědnosti

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací v souladu s obecnými zákony tím nejsou dotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení zákona. Pokud se o příslušných porušeních dozvíme, neprodleně tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto za tento externí obsah nemůžeme nést žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování rozpoznán. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních indicií porušení právních předpisů účelná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení zákona, takové odkazy neprodleně odstraníme.

Autorská práva

Obsah a díla vytvořená provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoli způsob využití mimo rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah těchto stránek nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení autorských práv dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme.

Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Naši e-mailovou adresu najdete v tiráži výše.

Zdroje: Odmítnutí odpovědnosti eRecht24